Kredyty firmowe

Banki posiadają w swojej ofercie różne kredyty firmowe. Wystarczy, że w Państwa Firmie pojawią się jakiekolwiek potrzeby finansowe, a my pomożemy Państwu w odpowiednim wyborze najlepszego finansowania. Koszt kredytu mogą Państwo odliczyć zawsze od podatku dochodowego.

Jeżeli planują Państwo zmienić siedzibę Firmy mogą państwa skorzystać z kredytu hipotecznego. Przyznawany na okres kilkunastu lub kilkudziesięciu lat jest najtańszą formą finansowania.

Kredyt obrotowy może Państwu pomóc np. przy zakupie towaru. Dzięki niemu będziecie mogli także opłacić bieżące rachunki, dlatego ta forma kredytu to dobra alternatywa wobec kredytu hipotecznego na finansowanie aktualnych wydatków.

Trzeci wariant to kredyt inwestycyjny. To najlepszy wybór dla tych, którzy potrzebują dużego zastrzyku pieniędzy na budowę hal, biurowców, modernizację budynków firmowych czy zakup maszyn lub urządzeń. Jego okres spłaty jest przeważnie długi ze względu na wysokość przyznawanych środków.

Factoring

To usługa idealna dla przedsiębiorców, których kontrahenci nie wywiązali się z wypłacenia określonych należności. Faktoring to kilka usług w jednym. Do najważniejszych należą: finansowanie wierzytelności w obrotach krajowym i zagranicznym, rejestracja i inkaso wierzytelności. Faktoring to także: - monitorowanie i rozliczanie dokonywanych przez kontrahentów spłat wierzytelności, - sporządzanie zestawień wierzytelności kontrahentów (zarówno dokonanych jak i przeterminowanych), - przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów - jeden produkt i jedna umowa.

Leasing operacyjny

Model ten uwzględnia wszystkie opłaty leasingowe do całkowitego kosztu uzyskania przychodu. Realizacja transakcji w tej formie uzależniona jest od następujących warunków: - umowa musi być zawarta na czas określony - minimalny okres obowiązywania umowy powinien stanowić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji - suma opłat netto nie może być mniejsza niż wartość początkowa środka trwałego.

Leasing finansowy

Model ten nie ma możliwości wykupu, dlatego korzystający staje się właścicielem przedmiotu dopiero po zapłaceniu ostatniej raty. Leasing finansowy uwzględnia do kosztu uzyskania przychodu tylko część raty stanowiącej odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. Realizacja transakcji w tej formie uzależniona jest od następujących warunków: - umowa musi być zawarta na czas określony - suma opłat netto nie może być mniejsza niż wartość początkowa środka trwałego. - umowa musi zawierać postanowienie o prawie

Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji. Leasing finansowy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest klasyfikowany jako dostawa towaru. Z tego względu Finansujący musi wystawić fakturę na VAT od wszystkich opłat leasingowych po przekazaniu przedmiotu leasingu.

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości to jeden z podstawowych i najbardziej wartościowych kapitałów, jakie może posiadać dane przedsiębiorstwo. Żeby sfinansować ich budowę możecie skorzystać z jednego z proponowanych przez nas kredytów firmowych lub wybrać specjalną usługę finansowania nieruchomości komercyjnych. Środki pozyskane w ramach tej usługi możecie przeznaczyć na:

  • zakup nieruchomości komercyjnej przeznaczonej do użytku lub będącej w trakcie budowy,
  • zakup gruntu pod budowę nieruchomości,
  • budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę posiadanej nieruchomości,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na zakup lub budowę, rozbudowę nieruchomości,
  • finansowanie podatku VAT płaconego w czasie budowy, spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na budowę nieruchomości.

Przyznawana kwota kredytu może sięgać od 1 000 000 PLN do 7 000 000 EUR. Okres kredytowania waha się od 2 lat (na finansowanie działek budowlanych) do 18 (na nowe inwestycje). Oprocentowanie (stałe lub zmienne) oparte zostaje na stawkach rynkowych WIBOR/LIBOR/EURIBOR, a płatność odsetek przyjmowana jest miesięcznie lub kwartalnie.

Finansowanie sieci franczyzowych

Sieci franczyzowe na dobre zadomowiły się w Polsce i stanowią świetną alternatywę dla autorskiego pomysłu na biznes. Rozpoznawalność danej marki i jej potencjał promocyjny w zestawieniu z umiejętnościami franczyzobiorców przynoszą bardzo często znakomite rezultaty. Nasza usługa zapewnia kompleksowe finansowanie sieci franczyzowych. Z jednej strony model finansowania jest przygotowywany w oparciu o kompleksową analizę finansową i biznesową systemu franczyzowego jako całości, z drugiej odpowiada indywidualnym potrzebom franczyzobiorcy w chwili otwarcia działalności. Podstawowym atutem całego modelu jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do warunków funkcjonowania całej sieci franczyzowej.

Kontakt